اخبار ستادی

آرشیو
️همراهی هلال احمر در انتخابات با ۱۳ هزار حامی سلامت

️همراهی هلال احمر در انتخابات با ۱۳ هزار حامی سلامت

دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال‌احمر در برنامه‌ی «صبح بخیر ایران» گفت: روز گذشته با شروع برگزاری انتخابات که تا پایان وقتِ برگزاری مملو از حضور مردم برای انداختن رأی به صندوق‌ها بود، جمعیت هلال‌احمر هم در ۳۴۰ شعبه با ۱۳ هزار حامی سلامت، عوامل اجراییِ انتخابات را همراهی کرد تا سلامت مردم در شعب اخذ رأی حفظ شود. این ازدحام که جای قدردانی هم دارد می‌طلبید تا ما همه‌ رأی دهندگان را به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این روز تاریخی و تاثیرگذار دعوت کنیم.