چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی و دستگاه کارتخوان در تمامی مراکز و شعب جمعیت هلال‌احمر استان‌ها به‌ویژه خانه‌های داوطلبی هلال، شماره حساب ١٥٠٠٠٠٠٠/٤٢ خیرین جمعیت هلال‌احمر نزد بانک ملت شعبه هجرت و کد #٥١٥١*٧٣٣* با تلفن همراه برای دریافت کمک های مردم نیکوکار جهت مشارکت در طرح همای رحمت سازمان داوطلبان در نظر گرفته شده است.
نشریه
 


شماره 429 پیام هلال منتشر شد
شماره 429 پیام هلال منتشر شد
 يکشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 437 نشریه پیام هلال منتشر شد
شماره 437 نشریه پیام هلال منتشر شد.
 دوشنبه ٧ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 436 نشریه پیام هلال منتشر شد.
شماره 436 نشریه پیام هلال منتشر شد.
 سه شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 435 نشریه پیام هلال منتشر شد
شماره 435 نشریه پیام هلال منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 434 نشریه پیام هلال منتشر شد
شماره 434 نشریه پیام هلال منتشر شد.
 سه شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 433 نشریه پیام هلال منتشر شد
شماره 433 نشریه پیام هلال منتشر شد.
 يکشنبه ٦ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 432 نشریه پیام هلال منتشر شد
فایل PDF نشریه را اینجا ببینید
 چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 431 پیام هلال منتشر شد
شماره 431 پیام هلال منتشر شد
 دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 430 پیام هلال منتشر شد
شماره 430 پیام هلال منتشر شد
 يکشنبه ١٠ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره 429 هفته نامه پیام هلال منتشر شد
شماره 429 هفته نامه پیام هلال منتشر شد
 شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>