چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی و دستگاه کارتخوان در تمامی مراکز و شعب جمعیت هلال‌احمر استان‌ها به‌ویژه خانه‌های داوطلبی هلال، شماره حساب ١٥٠٠٠٠٠٠/٤٢ خیرین جمعیت هلال‌احمر نزد بانک ملت شعبه هجرت و کد #٥١٥١*٧٣٣* با تلفن همراه برای دریافت کمک های مردم نیکوکار جهت مشارکت در طرح همای رحمت سازمان داوطلبان در نظر گرفته شده است.

داروخانه‌ها

اطلاعات تماس داروخانه‌های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تغییرات احتمالی در اطلاعات تماس یا افزایش تعداد داروخانه ها را از اینجا مشاهده کنید.

نام داروخانه

مدیر داروخانه

مسئول فنی

مسئول حسابداری

تلفن

داروخانه اصفهان

خانم دکترآناهیتا صالحی

دفتر بیمه و مدیریت

خانم دکتر مریم جمالی

آقای اسکندری

۰۳۱۱-۶۶۴۴۷۷۷

داروخانه ایلام

آقای دکتر قیطاسی

آقای دکتر حامد فرساد

خانم فاطمه منصوری نسب

۰۸۴۱-۳۳۳۷۱۱۰

داروخانه رشت

خانم دکتر امیری
خانم هروی
آقای قاهری

خانم دکتر هلاله طیبی

آقای مهران ضیغمی

۰۱۳۱-۲۲۲۹۰۶۷

داروخانه مشهد

آقای بهشتی
خانم امیری

خانم دکتر آرزو بیکیان

خانم معصومه امیری

۰۵۱۱-۸۵۵۲۴۴۱

داروخانه کیش

آقای  موحد
خانم زمانی

خانم دکتر هانیه اصلانی

خانم اعظم زمانی

۰۷۶۴-۴۴۲۴۵۳۷

داروخانه تهرانپارس

خانم دکتر خداداد
خانم صدیقی

خانم دکتر نوشین اشکانی زاده

خانم طاهره طاهرزاده

۷۷۳۲۳۳۳۶

داروخانه مرکزی
و تک نسخه‌ای

خانم دکتر  علوی
خانم دکتر رافعی

خانم دکتر ساغر نورافشان

آقای ابوالفضل رضایی

۸۳۷۰۲۶۱۵-۷
۸۸۹۲۳۳۳۳

داروخانه اهواز

خانم پورساسان
آقای آتشکده

خانم دکتر بهنوش شعبانی

آقای یوسف گمراوی

۰۶۱۱-۳۳۳۸۴۴۶

داروخانه قم

خانم الهه رزم دیده

خانم دکتر نفیسه نجفی

خانم سپیده رفیعی

۰۲۵۱-۶۶۱۳۸۸۸

داروخانه سمنان

خانم دکتر موذن
خانم برهانی
خانم دکتر رضایی

خانم دکتر مریم ابراهیمی

آقای مهدی مرادی

۰۲۳۱-۴۴۵۹۹۶۶

داروخانه شهرکرد

خانم کبری هادیپور

آقای دکتر حسین مردانی

خانم سمیه نظری

۰۳۸۱-۲۲۲۰۱۰۸

ردیف

مکان

تلفن

۱

مراکز فوق تخصصی

چشم پزشکی هلال ایران

۹ – ۷۷۳۳۶۰۰۶

داخلی ۳۸۰ و ۳۸۳

۲

داروخانه تهرانپارس

۷۷۷۹۳۶۳۶

۳

داروخانه مرکزی

۸۳۷۰۲۶۰۳

۶-۸۸۸۰۳۸۷۳

 

نشانی سایت تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر

WWW.mpo-helal.ir