جزئیات جذب نیرو و برگزاری آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر/فیلم

براساس مصوبه دولت، سازمان ها می توانند به ازای یک دوم از خروجی نیروها اعم از فوت، استعفا و بازنشستگی، پس از اخذ مجوز، نیرو استخدام کنند. در چند سال اخیر جمعیت هلال احمر از نظر بدنه کارشناسی با کمبود نیرو مواجه شده است، باید به بحث استخدام در این زمینه توجه جدی شود. با دستور دکترهمتی رئیس جمعیت هلال احمر این کار آغاز شده و جلساتی را با سازمان امور استخدامی داشته ایم. در این جلسات بر تصویب آیین نامه اداری استخدامی خاص جمعیت در شورای عالی، ارائه چارت کلی جمعیت و تعداد خروجی های نیرو پس از برگزاری آخرین آزمون استخدامی، تاکید شده است. در این ویدئو دکتر مهراب شریفی سده معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در این باره توضیحات لازم را ارائه کرده است.

براساس مصوبه دولت، سازمان ها می توانند به ازای یک دوم از خروجی نیروها اعم از فوت، استعفا و بازنشستگی، پس از اخذ مجوز، نیرو استخدام کنند. در چند سال اخیر جمعیت هلال احمر از نظر بدنه کارشناسی با کمبود نیرو مواجه شده است، باید به بحث استخدام در این زمینه توجه جدی شود. با دستور دکترهمتی رئیس جمعیت هلال احمر این کار آغاز شده و جلساتی را با سازمان امور استخدامی داشته ایم. در این جلسات بر تصویب آیین نامه اداری استخدامی خاص جمعیت در شورای عالی، ارائه چارت کلی جمعیت و تعداد خروجی های نیرو پس از برگزاری آخرین آزمون استخدامی، تاکید شده است. در این ویدئو دکتر مهراب شریفی سده معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در این باره توضیحات لازم را ارائه کرده است.

 

 

سمیه زرچینی
تهیه کننده:

سمیه زرچینی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *