نقش مردم و جوامع محلی در مدیریت خطر و بلایا/ فیلم

نقش مردم و جوامع محلی در مدیریت خطر و بلایا/ فیلم

تجربه نشان داده که مدیریت خطر و بلایا از عهده دولت‌ها به تنهایی خارج است و همه گروه‌های جامعه باید برای آن تلاش کنند. بنابراین برنامه‌ریزی‌های محلی برای مدیریت بلایا ضروری و مهمتر از آن، مشارکت آحاد جامعه در چنین برنامه‌ای است.