اقدامات جمعیت هلال احمر استان تهران در اجرای طرح نذر آب 3/فیلم

اقدامات جمعیت هلال احمر استان تهران در اجرای طرح نذر آب 3/فیلم

قرعه ارائه خدمات در قالب اجرای طرح نذر آب در مناطق محروم شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان به نام جمعیت هلال احمر استان تهران افتاد. در این فیلم بخش هایی از خدمات این جمعیت به افراد محروم و کم برخوردار شهرستان خاش به نمایش گذاشته شده است.

توزیع بسته های معیشتی با اجرای طرح نذر آب3/فیلم

توزیع بسته های معیشتی با اجرای طرح نذر آب3/فیلم

جمعیت هلال احمر در قالب اجرای طرح نذر آب 3 در مناطق کم برخوردار، اقدام به توزیع بسته های معیشتی در میان روستاییان و عشایر کرد. در این فیلم گوشه هایی از خدمات داوطلبان جمعیت هلال احمر استان تهران را مشاهده می‌کنید...