سفر مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر به استان گلستان/ فیلم

سفر مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر به استان گلستان/ فیلم

در ارزیابی های ۳ ماهه‌ای که از استان های سراسر کشور انجام شد، روابط عمومی گلستان حائز رتبه برتر شده است و دکتر همتی از مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این استان با ارسال لوح سپاس تقدیر کرد. همچنین در دوره‌ی گذشته هم استان گلستان رتبه برتر را به خود اختصاص داد.