پایان 7 سال خانه نشینی برای امیر 310 کیلویی/ فیلم

۳۱۰ کیلوگرم وزن دارد.این افزایش وزن در مدت ۷ سال خانه نشینی به وجود آمده طوری که دیگر حتی راهی برای خلاصی از این اضافه وزن که حالا پر درد سر هم شده نیست! دوستان امیر آسمانی به فکر افتادند تا برای رفیق عزیزتر از جان، آستین بالا بزنند؛ پاشنه های همت را بالا کشیدند و با کفش های آهنین به بیمارستانها سر زدند، آخرین امیدشان دکتر سلیمی در بیمارستان نور افشار بود....

۳۱۰ کیلوگرم وزن دارد.این افزایش وزن در مدت ۷ سال خانه نشینی به وجود آمده طوری که دیگر حتی راهی برای خلاصی از این اضافه وزن که حالا پر درد سر هم شده نیست! دوستان امیر آسمانی به فکر افتادند تا برای رفیق عزیزتر از جان، آستین بالا بزنند؛ پاشنه های همت را بالا کشیدند و با کفش های آهنین به بیمارستانها سر زدند، آخرین امیدشان دکتر سلیمی در بیمارستان نور افشار بود....

مریم یارقلی
تهیه کننده:

مریم یارقلی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *