جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعه ، 16 خرداد 1399

برگزاری جلسه شورای معاونین جمعیت در هلال‌احمر استان تهران/ گزارش تصویری

جلسه شورای معاونین هلال احمر با حضور رئیس، دبیرکل و اعضای شورای معاونین جمعیت و همچنین اعضای شورای مدیران هلال احمر استان تهران در محل جمعیت هلال‌احمر استان تهران برگزار شد.

Shora Moavenin Ostan Tehran (1) Shora Moavenin Ostan Tehran (2) Shora Moavenin Ostan Tehran (3) Shora Moavenin Ostan Tehran (4) Shora Moavenin Ostan Tehran (5) Shora Moavenin Ostan Tehran (6) Shora Moavenin Ostan Tehran (7) Shora Moavenin Ostan Tehran (4)
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی