تمکین از قانون و استعفای اعضای هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان های هرمزگان، فارس و خراسان شمالی

اعضای هیأت مدیره جمعیت هلال احمر استان های هرمزگان، فارس و خراسان شمالی به دلیل دو شغله بودن استعفا دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ با توجه به قانون منع عضویت همزمان مقامات در پست‌های مدیریتی و همچنین نامه دیوان محاسبات، جمعیت هلال احمر ملزم به اجرای این قانون برای اعضای هیات مدیره استان ها و شورای عالی شده بود و در همین راستا برخی از اعضای هیأت مدیره جمعیت هلال احمر در استان ها، از جمله عبدالکریم همتی و صادقی عضو هیأت مدیره جمعیت هلال احمر استان فارس، امیری زاده عضو هیأت مدیره جمعیت هلال احمر استان هرمزگان و درتومی عضو هیأت مدیره جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی و همچنین بهلولی بازرس هیأت مدیره هلال احمر فارس و نظری بازرس هیأت مدیره هلال احمر استان هرمزگان از سمت خود استعفا دادند.

گفتنی است مطابق بند 2 جز «ه» تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کشور، عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66/6/1 و همچنین کارکنان شاغل در همه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیرعاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

کلمات کلیدی
امیرحسین عباسی
تهیه کننده:

امیرحسین عباسی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *