جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه ، 21 فروردین 1399

جلسه شورای معاونین و معارفه سرپرست جدید سازمان جوانان/گزارش تصویری

بعد از ظهر امروز در جریان جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر، رییس پیشین سازمان جوانان هلال احمر، تکریم و سرپرست جدید سازمان جوانان معارفه شد و حکم خود را از دکتر پیوندی، رییس جمعیت هلال احمر دریافت کرد

Moaarefe Javanan01 Moaarefe Javanan02 Moaarefe Javanan03 Moaarefe Javanan04 Moaarefe Javanan05 Moaarefe Javanan06 Moaarefe Javanan07 Moaarefe Javanan08 Moaarefe Javanan09 Moaarefe Javanan10 Moaarefe Javanan11 Moaarefe Javanan12 Moaarefe Javanan13 Moaarefe Javanan14 Moaarefe Javanan15 Moaarefe Javanan16 Moaarefe Javanan17 Moaarefe Javanan18 Moaarefe Javanan19 Moaarefe Javanan20 Moaarefe Javanan21 Moaarefe Javanan22
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی