همه اقلام دارویی در داروخانه‌های هلال احمر وجود دارد

همه اقلام دارویی در داروخانه‌های هلال احمر وجود دارد

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با بیان اینکه کمبودهای دارویی مقطعی است،گفت: شرایط حاضر، شرایط نامطلوبی نیست و دسترسی مردم به دارو وجود داشته و تقریباً همه اقلام دارویی در سطح کشور و در داروخانه‌های هلال‌احمر وجود دارد.

توسعه همکاری‌های مشترک آموزشی و فناوری‌های مرتبط میان وزارت صمت و هلال‌احمر
در دیدار معاونین آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و جمعیت هلال احمر مطرح شد:

توسعه همکاری‌های مشترک آموزشی و فناوری‌های مرتبط میان وزارت صمت و هلال‌احمر

معاونین آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و جمعیت هلال احمر در جلسه‌ای، زمینه‌های همکاری‌ میان 2 مجموعه را بررسی کردند.