هلال احمر به نجاتگران زن مانند مرد نیاز دارد/ ساعت صفر قسمت 127

برنامه ساعت صفر در قسمت صدو بیست و هفتم؛ به معرفی فعالیت‌های زنان امدادگر جمعیت می پردازد و روایتگر فعالیت‌های آنها در عملیات‌های امداد و نجات است. در این قسمت زهرا رحیمی نجاتگر داوطلب جمعیت هلال احمر استان تهران و مربی امداد کوهستان از زنان ایرانی می خواهد به جمعیت بپیوندند «زیرا زن‌ها هر جایی که هستند می توانند مفید باشند و جمعیت به نجاتگران زن مانند مرد نیاز دارد»

کلمات کلیدی