آگهی

اخبار

برای کاهش گرمای شدید چه‌کار کنیم؟/ تصاویر را ببینید
گرماي شديد، بدن انسان را در وضعيت نامناسبی قرارداده و حتي ممكن است موجب مرگ ‌شود. در گرمای شديد و رطوبت بالا‌، روند تبخير در بدن دچار اشکال مي‌شود. در چنين وضعي بدن انسان براي حفظ دماي طبيعي تحت فشار قرار گرفته و دچار اختلال در عملكرد مي‌شود. وضعيت جوي راکد و کيفيت نامناسب هوا موجب گرمازدگي و اختلالات مرتبط با گرما شده و در اغلب موارد، افراد مبتلا يا در مقابل گرماي بيش از حد قرار مي‌گيرد يا آنکه فراتر از سن و وضع فيزيکي خود فعاليت مي‌كند. سالمندان‌، خردسالان و افراد بيمار يا چاق بيشتر در معرض گرمازدگي قرار دارند. در مطلب برخی از اقدامات حفاظتی و مراقبتی پیش از گرما و همچنین راهکارهایی برای کاهش گرما ارائه می‌شود.
برای کاهش گرمای شدید چه‌کار کنیم؟/ تصاویر را ببینید
1 4 5 6