جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه 25 تیر 1399

تصاویری از برگزاری بیست‌ویکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس یزد

بیست ویکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان های یزد، بهاباد، ابرکوه، اردکان، رضوانشهر، بافق، تفت، خاتم و میبد در استان یزد برگزار شد.

Abarkoh Manvor (3) Abarkoh Manvor (5) Abarkoh Manvor (6) Ashkezar Manovr (4) Ashkezar Manovr (10) Ashkezar Manovr (15) Ashkezar Manovr (19) Ashkezar Manovr1 (1) Bafgh Manovr (1) Bafgh Manovr (2) Bafgh Manovr (17) Khatam Manovr (22) Khatam Manovr (23) Khatam Manovr (26) Khatam Manovr (34) Khatam Manovr (40) Khatam Manovr (47) Khatam Manovr (55) Manovr Ardakan (1) Manovr Ardakan (4) Manovr Ardakan (7) Manovr Bahabad (16) Manovr Bahabad (18) Manovr Bahabad (20) Manovr Bahabad (25) Manovr Bahabad (29) Manovr Bahabad (31) Manovr Bahabad (32) Meybod Manovr (2) Meybod Manovr (3) Meybod Manovr (4) Taft Manovr (7) Taft Manovr (17) Taft Manovr (21) Taft Manovr (22) Taft Manovr (23) Taft Manovr (26) Yazd Manovr (1) Yazd Manovr (7) Yazd Manovr (8) Yazd Manovr (12) Yazd Manovr (18) Yazd Manovr (22) Abarkoh Manvor (6)
کلمات کلیدی