طرح من سلامت یارم

آخرین بار کی گذرتان به بیمارستان افتاد؟ حتما دیده اید یا تجربه کرده اید که یکی از مهمترین در مراکز درمانی، اضطراب و سردرگمی بیماران و همراهان شان است. نا آشنایی با ساختار بیمارستان ، نداشتن همراه و ... دردسر اصلی بیماران است. حالا تصور کنید شما در بیمارستان سخت سرگرم هماهنگی کارهای بیمارستان هستید،اضطراب دارید،نگران بیمارتان هستید و... در این شرایط کسی جلو می آید می گوید حاضر است به شما کمک کند،مثلا از فرم های شما کپی بگیرد،در کار بیمارستان کمک تان کند یا هر کار دیگری.... جمعیت هلال احمر که هدفش کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و بهبود کیفیت زندگی انسانهاست اعلام کرده داوطلبان این جمعیت با گذراندن دوره های آموزشی مختلف و وقتی توان ، مهارت و نگرش مثبت در این حوزه، مناسب ترین افراد برای پر کردن این کاستی هستند.آنها قرار است مراکز درمانی مستقر شوند و این طرح رایگان که به نوعی مکمل طرح تحول نظام سلامت هم هست را اجرا کنند.

* فیلد هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند مورد نیاز هستند.

نام

نام خانوادگی

جنسیت

مرد زن

سال تولد

کد ملی

تلفن همراه

استان

پست الکترونیک

تلفن ثابت

مدرک تحصیلی

مشارکت درماه

در مورد نحوه مشارکت وتوانمندی های خود توضیح مختصری بدهید: