امروز جمعه  ۳۱ شهريور ۱۴۰۲
سرویس:آموزش
تاریخ خبر : سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱- ۰۹:۰۳
اقدامات حفاظتی و مراقبتی به هنگام وقوع طوفان، رعد و برق و صاعقه/موشن گرافیک
اقدامات حفاظتی و مراقبتی به هنگام وقوع طوفان، رعد و برق و صاعقه را در این موشن گرافیک آموزشی ببینید.
© 2022 - info@rcs.ir